Systemisk tænkning

Det systemiske perspektiv
Substans arbejder ud fra et systemteoretisk perspektiv. Dette betyder, at vi sætter fokus på relationer, positioner og sammenhænge, og at vi arbejder helhedsorienteret med kommunikation i organisationer. Vi er optaget af den interpersonelle kommunikation i organisationen og sproget udgør dermed et væsentligt element i vores arbejde.
 
Sprogets muligheder
Vi er inspireret af sprogfilosoffens Ludwig Wittgensteins berømte sætning: ”Mit sprogs grænser er min verdens grænser.”  Det kommer til udtryk, når vi arbejder sammen med medarbejdere og/eller ledere i organisationer for at skabe udvikling. Her stiller vi skarpt på, hvordan sproglige handlinger medvirker til at opstille forskellige scenarier, begrænsende såvel som udviklende, i forhold til organisationens nutid og fremtid.
 
Vi konstruerer selv verden
Det er en central systemisk point, at det er igennem sproget, at vi skaber vores virkelighed og af det perspektiv følger at verden anskues som en social konstruktion. Som individer og grupper medvirker vi hele tiden til at skabe, genskabe og forandre den virkelighed, vi er en del af. En virkelighed der er kendetegnet ved, at den ikke enkelt lader sig beskrive og begribe. En væsentlig årsag hertil forklares ud fra en systemisk forståelse med, at der ikke eksisterer én, men flere sandheder om verdenen. Ting kan ikke forklares ud fra enkle årsag-virkningssammenhænge, men indgår i komplekse sammenhænge med mange forskellige betragtninger og betydninger.
 
Rum for udveksling og udvikling
Vi ser det som en af vores centrale opgaver at bidrage til at opstille muligheder for at lade organisationsmedlemmer indtage forskellige lytte- og talepositioner for på den måde at medvirke til at udvide organisationens dialogiske rum. Målet er at skabe rum til udveksling og udvikling af nye perspektiver og handlemuligheder for her igennem at frigøre menneskers, gruppers og organisationers fulde potentiale. Det sker ved, at der gennem vores sprog åbner sig en mulighed for at undersøge og skabe den fremtid, som vi drømmer om.
 
Læs også mere om den anerkendende metode.
sub:stans | Rugaardsvej 5, 8680 Ry  | Tlf.: +45 40 24 20 24